תארים מתקדמים

מטרת הלימודים  בלימודים לתואר השני הן העמקת הידיעות שנרכשו בשלבים קודמים והכשרה למחקר בשלושה תחומים:

1. תולדות הספרות הגרמנית או הסלאווית לתקופותיה, ובמיוחד הספרות הגרמנית-יהודית או הסלאווית-יהודית.

2. תורת הספרות הגרמנית או הסלאווית, כחלק אינטגרלי של מדעי התרבות.

3. חקר התרבות הגרמנית-יהודית, תכנית בין-תחומית שתתמקד בסופרים יהודים כותבי גרמנית, מוטיבים ודגמי חשיבה יהודיים בספרות הגרמנית והשפעתם על ספרויות ותרבויות אחרות.

בקרו באתר לתלמידי מחקר כאן מרכז ללימודים מתקדמים כאן או באתר האוניברסיטה העברית כאן וכאן.