על אודות

האוניברסיטה העברית בירושלים היא היחידה בארץ המציעה תוכנית להתמחות בלימודים רוסיים ומזרח אירופאים. תוכנית זו רשמה לזכותה הישגים אקדמיים ברמה גבוהה ביותר והכרה בארץ ובעולם. את השפה והתרבות הרוסית מלמדים באוניברסיטה העברית מאז שנות הששים של המאה שעברה תודות למאמציהן החלוציים של ורה דולז'אנסקי ולאה גולדברג. בעקבותיהן באו בוגרי אוניברסיטאות מבריטניה, מארה"ב ומקנדה: יונתן פרנקל, גליה גולן, טד פרידגוט, עזרא מנדלסון, עומרי רונן, עדה שטיינברג, ניסן אורן ואמנון סלע, שבמאמצים משותפים בנו את החוג ללימודים רוסיים. בשנת 1975 הצטרפו אליהם העולים מבריה"מ, דימיטרי סגל, לזר פליישמן, איליה סרמן, ויקטור לוין, וולף מוסקוביץ' ומרים לאנגלבן, שהרחיבו את החוג ושינו את שמו ללימודים רוסיים וסלאוויים. החוג החדש התמקד בעיקר בשני תחומי לימוד ומחקר: היסטוריה רוסית ומזרח אירופית, וספרות ובלשנות רוסית וסלאווית. בקורסי לימודים סלאוויים ומזרח אירופיים לימדו גם אנשי סגל מחוגים אחרים, ביניהם משה אלטבאואר ושמואל אטינגר. במשך שנות קיומו היה החוג מעורב במחקר רחב-היקף תוך שימוש בשיטות הקשורות באסכולת מוסקווה-טארטו לסמיוטיקה ומסורות של הפורמאליזם הרוסי, חוג הבלשנות המוסקוואי ומכון פושקין לספרות רוסית בלנינגראד. סדרת הספרים Slavica Hierosolymitana (בעריכתם של ד' סגל, ע' רונן, ל' פליישמן וו' מוסקוביץ') שיצאה לאור החל משנות השבעים ועד לשנות התשעים, כללה מאמרים וחיבורים מאת חוקרים מובילים בלימודים סלאוויים, ביניהם רומאן יקובסון, בנימין הרושובסקי (הרשב), ישעיה ברלין, ולדימיר טופורוב, וייצ'סלאב איוואנוב ואחרים, כמו גם אנשי החוג.

קצת היסטוריה

העלייה של שנות ה-1990 הביאה להרחבתו של החוג. בין החוקרים המצטרפים לחוג בתקופה הזאת היו משה טאובה, שמואל שוורצבאנד, הלנה טולסטוי, רומאן טימנצ'יק, ולדימיר חזן, ולנטינה בריו, נינה סגל-רודני ואלכסנדר קוליק. החוג המשיך במאמצי הפרסום עם הסדרה Jews and Slavs (בעריכת וולף מוסקוביץ'), ובה מופיעות עבודותיהם של סלאוויסטים מובילים בתחומם. עם נפילת הקומוניזם, ניתנה לחוקרי החוג ההזדמנות להשתתף במגוון יוזמות אקדמיות, לא רק במערב אלא גם ברוסיה ומזרח אירופה. כיום הם ממשיכים לייצג את החוג בכנסים רבים בארה"ב, ברוסיה, במזרח אירופה ובמערבה, כמו גם בוועידות ואירועים אקדמיים אחרים שהחוג עורך מאז הקמתו (כגון כנסים על פאסטרנאק, באחטין, פושקין, המקרא והעולם הסלאווי, הספרות הרוסית לאחר נפילת הקומוניזם, סמינר בינלאומי על טולסטוי, ועוד).

תחום זה ממשיך להיות אחד המבוקשים באוניברסיטה, לא רק בשל מצוּיָנוּתוֹ האקדמית אלא בעיקר לאור מקומן המיוחד של תרבויות רוסיה ומזרח אירופה בארץ. השפה הרוסית אינה זרה לכחמישית מכלל הישראלים, ולשיעור כפול יש שורשים ברוסיה ובמזרח אירופה. זאת ועוד, לימודי ההיסטוריה, התרבות והשפה הרוסית אהודים על ישראלים רבים אף אם אינם דוברי השפה, לאור העובדה שלרוסיה ויהודיה היה תפקיד מפתח בעיצובה של התרבות היהודית והישראלית המודרנית.
החוג מציע מגוון רחב של קורסים בכל תחומי הספרות והתרבות הרוסית. החוג מספק את צרכיהם של הסטודנטים בכל הרמות: לבעלי ידיעה טובה ברוסית, לאלה המכירים את השפה אך גדלו וחונכו בשפה העברית, ולצברים המתחילים את לימודי השפה מא"ב ומעקרונות הדקדוק, ומסיימים את התוכנית עם מיומנות בכל אלה.
רבים מהסטודנטים שלנו משלבים את לימודיהם בחוג עם קורסים מחוגים אחרים כמו ספרות השוואתית, בלשנות, היסטוריה כללית, תולדות עם ישראל, יהדות זמננו (בפקולטה למדעי הרוח), כמו גם יחסים בינלאומיים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, עיתונאות ותקשורת ומדע המדינה (בפקולטה למדעי החברה) ועוד.
אנשי סגל ובוגרי החוג בולטים בתחומם הן בארץ הן בחו"ל, ביניהם מרצים באוניברסיטאות כמו לונדון, הסורבון, בראון, מישיגן, פנסילבניה, סטנפורד, רטגרס, טורונטו, קורנל, דלהאוז, תל אביב והמרכז הבינתחומי הרצליה; רשימה מכובדת זו כוללת גם אישים ידועים כמו שר החוץ הישראלי אביגדור ליברמן, ח"כ יולי אדלשטיין, הח"כ לשעבר רומן ברונפמן, ורבים אחרים (ראה בוגרים). אנו ממשיכים להיות פורצי-דרך במחקר ובהוראה.

מטרת הלימודים היא להקנות ידיעה בספרות ותרבות של רוסיה והמרחב הסלאווי, כולל לימוד לשון הרוסית ויסודות הפילולוגיה הסלאווית. מספר קורסים יתרכזו בנושאים בין-תחומיים, כגון היחסים בין בלשנות לספרות, ספרות לפילוסופיה, ספרות לקולנוע, התרבות הרוסית לתרבויות אחרות, כולל התרבות היהודית. תלמידים בתארים המתקדמים ירכשו כלים למחקר עצמאי.


ניתן לשלב בצורה פורייה את הלימודים בחוג עם התחומים הנלמדים בחוגים אחרים בפקולטה כגון היסטוריה כללית, ספרות כללית, ספרות עברית, שפות וספרויות אחרות, לימודי תרגום, וכו'.

О нас

Отделение русских и восточно-европейских исследований (кафедра немецких, русских и восточно-европейских исследований) Еврейского университета в Иерусалиме предлагает своим студентам единственную существующую в Израиле программу высшего образования, включающую подготовку в области русского и славянских языков, русской литературы, культуры и кино. Наше отделение, в недавнем прошлом – кафедра русских и славянских исследований, широко известно во всем мире и имеет богатую историю славных академических достижений. Русский язык и литература преподается в Еврейском университете в Иерусалиме с конца 1960-х годов благодаря инициативе знаменитой израильской поэтессы, профессора кафедры компаративистики Леи Гольдберг и основоположницы преподавания русского языка в Израиле Веры Должанской. Благодаря их усилиям по организации кафедры русских исследований в Израиль приезжают выпускники английских, американских и канадских университетов, известныеученые Ионатан Френкель, Галия Голан, Тед Фридгут, Эзра Мендельсон, Нисан Орен, Амнон Села, Ада Штейнберг и Омри Ронен. В 1975 г., после приезда выдающихся ученых – репатриантов из СССР Д. М. Сегала, Л.С. Флейшмана, И.З. Сермана, В.Д. Левина, В.А. Московича и М.М. Ланглебен, кафедра была переименована в кафедру русских и славянских исследований с двумя основными направлениями обучения: русская, советская и восточно-европейская история и русская и славянские литературы и лингвистика.

Научная позиция кафедры основывалась и основывается по сегодняшний день как на традициях Московско-Тартусской семиотической школы, русского формализма, Московского лингвистического кружка, так и на достижениях научной школы, сложившейся в стенах Пушкинского Дома (Институт русской литературы). В 1970 – 1990 гг. кафедра выпускала легендарный научный журнал «Slavica Hierosolimytana» (под ред. Д.М. Сегала, О. Ронена, Л.С. Флейшмана и В.А. Московича), в котором публиковались статьи и эссе великих ученых XX века: Романа Якобсона, Исайи Берлина, Владимира Николаевича Топорова, Вячеслава Всеволодовича Иванова, Беньямина Харшава и, конечно, членов кафедры. 

В конце 1980 – 90-е гг. и особенно с началом так называемой «большой алии» 1990-х гг. деятельность кафедры стала еще более активной. Ее ряды пополнили такие ученые, как Моше Таубе, С.М. Шварцбанд, Е.Д. Толстая, Р.Д. Тименчик, В.И. Хазан, В. Брио, Н.М. Сегал-Рудник и А. Кулик. В это время начинает выходить научная серия «Jews and Slavs» (ред. В.А. Москович), в которой также считают для себя честью публиковаться выдающиеся ученые со всего мира. В новых условиях после падения коммунистических режимов в СССР и в восточной Европе члены кафедры с особым энтузиазмом принимали участие в разнообразных академических инициативах и научных конференцих в США и Европе, в России и Украине и, конечно, в Израиле. Следует отметить, что наша кафедра с момента ее образования была организатором конференций, вошедших в анналы филологической науки: Бахтинский конгресс, Пастернаковская конференция, Пушкинская конференция, конференция «Русская литература после падения коммунизма» и многие другие. Традиция организаций конференций продолжается и по сегодняшний день: нынешний учебный год был ознаменован Международным семинаром, посвященным творчеству Л.Н. Толстого.

Наше отделение предлагает программу с разнообразными курсами, связанными с проблематикой русской и славянских лингвистик, основными темами русской литературы и культуры. Программа предусматривает два варианта обучения: для студентов, владеющих русским языком, и для тех студентов, кто только начинает или продолжает им овладевать (имеются в виду как те, кто приехал из стран бывшего Советского Союза и вырос в Израиле, так и коренные израильтяне). Об отличном преподавании на нашей кафедре говорят успехи наших выпускников – ныне профессоров таких престижных университетов, как Сорбонна, Стэнфорд, Лондонский, Мичиганский, Корнельский, Пенсильванский, Тель Авивский университет, Университет Торонто, Университет Брауна, Университет Ратгерс, Университет Дальхауз и Междисциплинарный центр Герцлия. Следует также упомянуть сегодняшних известных израильских политиков – выпускников нашей кафедры, таких, как министр иностранных дел Авигдор (Ивет) Либерман, бывший депутат Кнессета Роман Бронфман и многие другие. И сегодня наша кафедра остается ведущим научным учреждением в Израиле во всем, что касается преподавания и исследований в области русских и славянских языков, русской литературы и культуры.

Информация о поступлении в Еврейский Университет в Иерусалиме на русском языке: http://info.huji.ac.il/ShowPage.asp?cat=219&in=0

צרו קשר

יועצת לימודים
ד"ר נינה רודניק: ninarudnik@gmail.com

מזכירת החוג
מיטל ביטון
meitalb@savion.huji.ac.il
חדר 4503 גוש 5 (ירוק)
טלפון: 02-5883581 
פקס: 02-5881245

שעות קבלת קהל:
יום א' 14:00-11:00
ימים ב'-ה': 13:00-10:00