תואר בוגר

תכנית הלימודים לתואר הראשון בחוג נלמדת במסגרת לימודי חוג ראשי או במסגרת לימודי חוג משני.

הלימודים מתנהלים בשני מסלולים:
אחד מיועד לתלמידים ללא ידע מוקדם של השפה הרוסית, והשני מיועד לתלמידים בעלי פטור בשפה הרוסית. במהלך הלימודים במסלול הראשון תירכש ידיעה בלשון הרוסית כדי יכולת דיון בטקסטים ספרותיים.

לימודי הבוגר בחוג מקנים הכרות מעמיקה עם אוצרות הרוח של התרבות הקלאסית היוונית והרומית על רבדיה הספרותיים, הלשוניים, ההיסטוריים וההגותיים, מתוך מפגש בלתי-אמצעי עם יצירות המופת של הספרות הקלאסית, הטרגדיה והקומדיה, השירה, הפילוסופיה ההיסטוריוגרפיה והנאום בשפות המקור. הסטודנטים בחוג נחשפים גם למקורות שאינם ספרותיים, אפיגרפיים, פפירולוגיים וארכיאולוגיים, וכן לתחומי המגע של התרבות הקלאסית עם תרבויות אחרות, כגון התרבות היהודית בת התקופה.
במסגרת הלימודים מוצעים קורסי בחירה הממוקדים במגוון יצירות מסוגות שונות, באמצעותן נחשפים התלמידים למכלול רחב של נושאים ותחומי מחקר, כגון בלשנות, ביקורת הנוסח ותולדות ההשתמרות של הטקסט הקלאסי, ספרות וביקורת הספרות, היסטוריה, תולדות התאטרון והאמנות החזותית, מבנים חברתיים ומוסדות התרבות, חקר הדתות, המדע, הפילוסופיה, החוק והחשיבה המדינית.
במהלך הלימודים נחשפים התלמידים גם למגוון גישות מחקר ומתודולוגיות מדעיות המכשירות אותם למחקר מתקדם בלימודים קלאסיים ובתחומים משיקים.
הלימודים בחוג מתקיימים בקבוצות קטנות המאפשרות חווית לימודים אינטנסיבית ואינטימית תוך הנחייה אישית של כל סטודנט וסטודנטית על-ידי מורי החוג.

 

מתווה הלימודים, תשע"ז (PDF)

(קובץ זה רלוונטי למי שהחלו את לימודיהם בשנת תשע"ז. לצפייה בשנתונים משנים קודמות לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה של החוג)

למידע נוסף על מבנה הלימודים לחצו כאן.

מבנה הלימודים

החל משנת הלימודים תשע"ז, הלימודים בחוג מתקיימים בשילוב עם חוג נוסף. תלמידים המסיימים את שנת הלימודים הראשונה בהצטיינות יכולים לעבור למסגרת לימודים חד-חוגית עם לימודי השלמה. (למידע על מבנה הלימודים בשנים קודמות לחצו כאן, ובחרו למעלה בשנה הרלוונטית).
מבנה תכנית הלימודים לתואר ראשון מאפשר בחירה בין מסלול בהדגש יווני, מסלול בהדגש רומי, ומסלול דו-לשוני מאוזן פחות או יותר. בכל המסלולים מוכשרים התלמידים הן בחומרים יווניים, הן ברומיים, וההבדל בין המסלולים הוא בכמות היחסית.
שנת הלימודים הראשונה מוקדשת ללימוד הלשונות הקלאסיות - יוונית ורומית - ולשיעורי מבוא שמטרתם ביסוס היכרות ראשונית עם התרבות הקלאסית. בשנה השנייה מעמיקים התלמידים את הכרותם עם הלשונות, המחברים, ומגוון סוגות של הספרות הקלאסית וזאת מתוך קריאה ישירה ביצירות בשפת המקור. כל הקורסים משנה ב' ומעלה מחייבים ידיעת יוונית ו/או רומית. בשנה השלישית מתווספים על אלה גם סמינריונים, החושפים בפני התלמידים את המחקר בתחום, ומכשירים אותם לערוך מחקר עצמאי.
במהלך הלימודים לתואר מחויבים התלמידים גם בשני קורסי הרחבה מחוגים אחרים (ראו בהמשך). השנה השלישית ללימודים מוקדשת גם להשלמת חובות קריאה עצמית (ראו בהמשך). בסיום הלימודים תיערך בחינה אינטגרטיבית (ראו בהמשך).

קורסי הרחבה מחוגים אחרים:

במהלך לימודי הבוגר, על התלמידים להשתתף בשני קורסים הניתנים בחוגים אחרים בפקולטה ומהווים מבואות חשובים עבור היבטים שונים של התרבות הקלאסית. לפחות אחד מקורסים אלה יהיה בהיסטוריה של יוון או רומא, הניתן בחוג להיסטוריה. הקורס השני ייבחר, בתיאום עם יועץ החוג, מתוך הרשימה הבאה:
• אמנות: מבוא לאמנות עתיקה וקלאסית
• ארכיאולוגיה: מבוא לארכיאולוגיה יוונית / מבוא לארכיאולוגיה רומית
• בלשנות: מבוא לבלשנות
• היסטוריה: יוון הקלאסית וההלניסטית / רומא: מרפובליקה לקיסרות
• פילוסופיה: מבוא לתולדות הפילוסופיה היוונית
• ספרות כללית: קריאה ביצירות מופת א' / מבוא לשירה / תחנות בביקורת הספרות מאפלטון עד ניטשה
• תאטרון: תולדות התאטרון במערב - יוון ורומא
• מחשבת ישראל: המפגש בין היהדות לתרבות ההלניסטית
• מדע הדתות: מבוא לנצרות / דתות העולם העתיק
• לימודים רומאניים ולטינו-אמריקניים: מבוא לספרויות רומאניות / מבוא לספרות ימי הביניים

קריאה עצמית:

במהלך לימודי הבוגר, התלמידים נדרשים להשלים רשימת קריאה במגוון יצירות ליבה. חובת קריאה זו מאפשרת לנו להבטיח עמידה בסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים ביותר של בוגרי חוגים ללימודים קלאסיים. חלק מן היצירות נלמדות ממילא במסגרת קורסים. על יצירות שלא נלמדו במסגרת הקורסים, התלמידים נבחנים (בעל-פה) במהלך שנים ב' ו-ג' ללימודים.
• רשימת קריאה למסלול בהדגש רומי
• רשימת קריאה למסלול בהדגש יווני
• רשימת קריאה למסלול הדו-לשוני
• רשימת קריאה למסלול משני יוונית
• רשימת קריאה למסלול משני רומית

בחינת גמר:

התלמידים נבחנים על גוף טקסט בשפת המקור, בתוספת ספרות מחקר רלוונטית. הטקסט נבחר באופן אינדיווידואלי עבור כל תלמיד/ה, ומותאם לתחומי עניינם.

במסגרת ההכשרה, החוג מקיים גם סיורים לימודיים באתרים ארכיאולוגיים מן התקופה הקלאסית.
החוג ממליץ לתלמידי הענפים והמסלולים השונים ללמוד גם שפה מודרנית מבין השפות: צרפתית, גרמנית ואיטלקית.