סנן לפי אנשים

צרו קשר

ראש החוג
פרופ' יונתן דקל-חן: jonathan.dekel-chen@mail.huji.ac.il

יועצת לימודים
ד"ר נינה רודניק: ninarudnik@gmail.com

מזכירת החוג
מיטל ביטון: meitalb@savion.huji.ac.il
חדר 4503 גוש 5 (ירוק)
טלפון: 02-5883581
פקס: 02-5881245
קבלת קהל: יום א' 14:00-11:00, ימים ב'-ה': 13:00-10:00

 

פרופ' אלכסנדר קוליק

AK
חדר 5608 שני 16:00-17:00
02-5883814

Alexander Kulik's research in diverse fields concentrates on the cross-cultural transmission of texts and ideas. Kulik’s scholarly interests encompass Slavic studies (palaeoslavica, medieval and modern Judeo-Slavica, and broader aspects of Russian and East European cultural history) and Jewish studies (late ancient Judaism, early history of East European Jewry). Alexander Kulik received his Ph.D. from the Hebrew University of Jerusalem and conducted post-doctoral research at Harvard University. Kulik authored three books: Retroverting Slavonic Pseudepigrapha (two editions: Society of Biblical Literature: Atlanta  GA, 2004 and Leiden-Boston: Brill, 2005), 3 Baruch: Greek-Slavonic Apocalypse  of Baruch (Berlin-New York: Walter de Gruyter, 2009), Biblical Pseudepigrapha in Slavonic Tradition (Oxford: Oxford University Press, 2016; with S. Minov) and edited six volumes, among them, the collected volume History of the Jews in Russia: From Antiquity to Early Modern Period in the bilingual series with Zalman Shazar Center (Jerusalem) and Gesharim (Moscow), 2010. During 2007-11 he was directing an ISF-funded research project on the subject of “Slavonic Pseudepigrapha in the Intercultural Transmission.” In 2010 he won the European Research Council Grant (1.3 million dollars) for the 5-year project “Jews and Slavs in the Middle Ages.” Together with Moshe Taube he initiated and headed the international research group “Cultural Archaeology of Jews and Slavs: Medieval and Early Modern Judeo-Slavic Interaction and Cross-Fertilization” held at the Hebrew University Institute of Advanced Studies in 2011. Currently Kulik is directing the projects “Judeo-Christian Encounters and the Last Lingua Sacra of Europe” (with Florentina Badalanova Geller, Rainer Kampling, and Moshe Taube; funded by GIF), “The Bible in Russian Modernism” (with Roman Timenchik; ISF) and serves as Editor-in-Chief of the Oxford Guide to Early Jewish Texts and Traditions in Christian Transmission (Oxford University Press). He has founded and headed the Brill book series Studia Judaeoslavica. Kulik served as Academic Director of the Chais Center (2001-2006), Chair of the Departments of Russian and Slavic Studies (2008-10) and the Department of German, Russian and East European Studies (2010-16). He held visiting positions at Harvard, Moscow State University, St. Petersburg State University, University College London, Stanford, Oxford, Freie Universität Berlin, Università Ca' Foscari Venezia.