אנשים

צרו קשר

ראש החוג ויועץ מוסמך: פרופ' אלכסנדר קוליק
דוא"ל: kulik@mail.huji.ac.il

יועצת בוגר: ד"ר נינה רודניק
דוא"ל: ninarudnik@gmail.com

מזכירת החוג
מיטל ביטון: meitalb@savion.huji.ac.il
חדר 4503 גוש 5 (ירוק)
טלפון: 02-5883581
פקס: 02-5881245
קבלת קהל: יום א' 14:00-11:00, ימים ב'-ה': 13:00-10:00

 

 

פרופ' אלכסנדר קוליק

Kulik
ראש החוג
חדר 5608 שני 16:00-17:00
02-5883814

Alexander Kulik’s research concentrates on the cross-cultural transmission of texts and ideas. His scholarly interests encompass Slavic (palaeoslavic philology, medieval and modern Judeo-Slavica, Russian modernism, Russian and East European cultural history) and Jewish studies (early Judaism, East European Jewry in the Middle Ages). He studied at the Moscow State University, received his Ph.D. from the Hebrew University of Jerusalem and conducted post-doctoral research at Harvard University. Kulik authored five books: Retroverting Slavonic Pseudepigrapha (two editions: Atlanta, GA: Society of Biblical Literature, 2004 and Leiden-Boston: Brill, 2005); 3 Baruch: Greek-Slavonic Apocalypse  of Baruch (Berlin-New York: De Gruyter, 2009); Biblical Pseudepigrapha in Slavonic Tradition (Oxford: Oxford University Press, 2016; with S. Minov); Jews in Old Rus’: A Documentary History (Cambridge, MA: Harvard University Press for HURI, forthcoming); and Jews in Medieval Poland: A Documentary History (Bloomington, IN: Slavica Publishers, forthcoming; with J. Kalik) and edited seven volumes, among them, the collected volume History of the Jews in Russia: From Antiquity to Early Modern Period in the bilingual series with ZalmanShazar Center (Jerusalem, 2010) and Gesharim (Moscow, 2010) and the Guide to Early Jewish Texts and Traditions in Christian Transmission (Oxford–New York: Oxford University Press, 2019; as editor-in-chief, with G. Boccaccini, L. Di Tommaso, D. Hamidovic, and M. Stone).

 

In 2010 he won the ERC grant (1.3 million dollars) for the project “Jews and Slavs in the Middle Ages.” Together with Moshe Taube he initiated and headed the international research group “Cultural Archaeology of Jews and Slavs: Medieval and Early Modern Judeo-Slavic Interaction and Cross-Fertilization” held at the Israel Institute of Advanced Studies in 2011. He directed the German-Israeli Foundation project “Judeo-Christian Encounters and the Last Lingua Sacra of Europe” (with Florentina Badalanova Geller, Rainer Kampling, and Moshe Taube; funded by GIF), “Slavonic Pseudepigrapha in the Intercultural Transmission” (funded by ISF), “The Bible in Russian Modernism” (with Roman Timenchik; funded by ISF). Currently Kulik is directing the project “Jews in Eastern Europe: 10th-14th centuries” (funded by ISF) and compiles The Cambridge Apocalyptic Reader (with L. DiTommaso). He has founded and headed the Brill book series StudiaJudaeoslavica.

 

Alexander Kulik has held visiting positions at Harvard University, Moscow State University, St. Petersburg State University, University College London, Stanford University, University of Oxford, Université de Lausanne, Freie Universität Berlin, Università Ca' Foscari Venezia, and National Research University Higher School of Economics, Moscow.

 

Presently he serves as Professor and Chair of the Department of Russian and Slavic Studies and Chair of the Academic Committee of the International Center for University Teaching of Jewish Civilization. Since 2018 he holds Tamara and Savely Grinberg Chair of Russian Studies. He is Member of the International Committee of Slavists.