Table of Contents

צרו קשר

ראש החוג ויועץ מוסמך: פרופ' אלכסנדר קוליק
דוא"ל: kulik@mail.huji.ac.il

יועצת בוגר: ד"ר נינה רודניק
דוא"ל: ninarudnik@gmail.com

מזכירת החוג
מיטל ביטון: meitalb@savion.huji.ac.il
חדר 4503 גוש 5 (ירוק)
טלפון: 02-5883581
פקס: 02-5881245
קבלת קהל: יום א' 14:00-11:00, ימים ב'-ה': 13:00-10:00

 

 

פיוטר

תארים מתקדמים

מטרת הלימודים  בלימודים לתואר השני הן העמקת הידיעות שנרכשו בשלבים קודמים והכשרה למחקר בשלושה תחומים:

1. תולדות הספרות הסלאווית לתקופותיה, ובמיוחד הספרות הגרמנית-יהודית או הסלאווית-יהודית.

2. תורת הספרות הסלאווית, כחלק אינטגרלי של מדעי התרבות.

3. חקר התרבות הסלאווית-יהודית, תכנית בין-תחומית שתתמקד בסופרים יהודים כותבי גרמנית, מוטיבים ודגמי חשיבה יהודיים בספרות הגרמנית והשפעתם על ספרויות ותרבויות אחרות.

 

בקרו באתר לתלמידי מחקר כאן מרכז ללימודים מתקדמים כאן או באתר האוניברסיטה העברית כאן וכאן.